Slavisch
Koor
Byzantium
CONTACT ALGEMEEN

Telefoon: (035) 601 63 90

Bank:
NL53 INGB 0008 3781 20
t.n.v. Slavisch Koor Byzantium, Soest

KvK Gooi-, Eemland en Flevoland: 32 077 217
LID WORDEN

Wie interesse heeft om lid te worden, kan contact
opnemen met de secretaris.

Contributie: 17,50 euro per maand.

Telefoon: (035) 601 63 90


REPETITIES

Elke woensdagavond treffen we elkaar in de
Rembrandtkapel (ingang Pieter de Hooghlaan) te
Soest.

De repetities zijn van 20:00 tot 22:15 uur.

Voor partijstudies zijn MIDI bestanden beschikbaar.


Grotere kaart weergeven

Contact