Slavisch
Koor
Byzantium
HET KOOR

Wij zijn een gemengd koor met ongeveer 30 leden uit
het gebied Gooi- en Eemland dat zich specialiseert in
het zingen van a-capella Slavische muziek.

Het koor is opgericht op 3 november 1999.

In de statuten van onze vereniging staat het doel als
volgt omschreven:

Artikel 2 (gedeeltelijk)
Het zingen in ensemblevorm van (Kerk-)Slavische
muziek, waarbij enerzijds wordt uitgegaan van de
traditie van de Russisch-Orthodoxe Kerk en anderzijds
- zij het in beperkte mate - van Slavische volksmuziek.

En daarbij zijn we altijd op zoek naar de balans tussen
kwaliteit en zangplezier.

Binnen ons koor komt u mensen van allerlei richtingen
tegen.
We hebben met elkaar gemeen, dat we graag zingen
en de Kerk-Slavische muziek inspireert ons. Op welke
wijze deze muziek inspireert is sterk individueel. Dit
kan variëren van "prachtig om te zingen" tot een
"religieuze of meditatieve beleving".

Voor geïnteresseerde zangers en zangeressen staat
de deur altijd open.


DE DIRIGENT
Vanaf januari 2011 wordt het koor geleid door
de Wit-Russische Alesia Shayeva.

Ze studeerde af als koordirigent aan de Middelbare
Muziekschool in Vitebsk (Wit- Rusland) en
specialiseerde zich van 1998 tot 2002 in Muziek en
Zang aan de Vitebsk Staatsuniversiteit P.M.Masjerov.

Zij woont sinds 2003 in Nederland.


OPTREDENS

Een aantal keren per jaar verleent het koor zijn
medewerking aan kerkdiensten van verschillende
geloofsrichtingen. Daarbij wordt gestreefd naar een
zo groot mogelijke integratie tussen de liturgie en de
liederen uit de Russisch-Orthodoxe kerktraditie.

Ook in zorgcentra verzorgt het koor graag een
avondvullend programma. Bovendien wordt zo nu en
dan een concert gegeven, waar naast liturgische
gezangen ook een aantal Slavische volksliederen
wordt gezongen.

Wilt u nadere informatie over optredens,
bel dan 06 2041 7861
Koor